Konference ERU

Odborné konference zaměřené na energetické rušení

v průmyslových a distribučních sítích

(Harmonické, kolísání napětí, nesymetrie a impulzní rušení...)

 

Nové téma konference ERU 2018 bude:

 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA V NASTUPUJÍCÍ ELEKTROMOBILITĚ

 

 

 


Domů
Ke stažení
Minulé konference
Kontakt
Aktuality
Témata konferencí

Obecná témata odborných konferencí ERU, které se konají pravidelně každý sudý rok na podzim v Brně.

Organizátorem a hlavním sponzorem konference je společnost ELCOM, a.s. se sídlem v Praze.
 

I. blok Normy a předpisy EMC                                        
Garant: Ing. Jaroslav Šmíd, CSc. smid.tanvald@volny.cz

 • České a mezinárodní normy a doporučení související s EMC, aktuální stav.

 • Předpisy pro zkušebnictví a atestaci výrobků.

II. blok Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení
Garant: Ing. Jiří Hula, Ph.D. jiri.hula@elcom.cz

 • Požadavky na měřicí přístroje z hlediska platných a připravovaných standardů ČSN EN.

 • Novinky v měřicí technice pro oblast EMC ve výkonových systémech.

 • Distribuované systémy pro monitorování kvality elektrické energie.

 • Synchronní měření fázorů (PMU – Phasor Measurement Unit).

 • Zkušenosti a zajímavé výsledky měření z průmyslových a distribučních sítí.

III. blok Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci
Garant: Ing. Jiří Holoubek jiri.holoubek@elcom.cz

 • Nové generace nelineárních spotřebičů s nízkými emisemi energetického rušení (pohony, zdroje světla, elektrotepelné spotřebiče, napájecí zdroje kancelářské techniky a spotřební elektroniky).

 • Kompenzátory jalového výkonu a jejich vliv na kvalitu elektřiny.

 • Zásadní rozhodnutí o koncepci kompenzace při návrhu průmyslových sítí a při jejich rekonstrukcích.

 • Ekonomické a technické aspekty správně a nesprávně provozovaných kompenzačních zařízení.

 • Náhradní a záskokové zdroje ovlivňující kvalitu elektřiny.

 • Zkušenosti s navrhováním, uváděním do provozu a provozováním kompenzačních zařízení.

IV. blok Výkonová elektronika v energetice
Tento blok nebude letos jako samostatný. Jednotlivé příspěvky budou rozděleny do ostatních bloků

 • Moderní způsoby filtrace a kompenzace.

 • Výkonové aktivní filtry.

 • Výkonové stabilizátory napětí.

 • Aktivní usměrňovače.

 • Praktické zkušenosti s nasazováním moderních filtračních zařízení a ekonomické rozbory.

 • Hybridní regulátory jalového výkonu pro FVE v praxi.

V. blok Jiné aspekty rušení
Garant: Ing. Ivan Kabrhel, CSc. emcing@volny.cz

 • Impulsní a vysokofrekvenční rušení v napájecích sítích a souvisící elektromagnetická pole.

 • Zdroje impulsního rušení.

 • Způsoby eliminace impulsního a vysokofrekvenčního rušení.

VI. blok Kvalita dodávky a odběru elektrické energie
Garant: Ing. Martin Kašpírek, Ph.D., E.ON Česká republika s.r.o. martin.kaspirek@eon.cz

 • Kvalita dodávané elektřiny - obsah pojmu, standardní kvalita, přehledy o kvalitě, poklesy a přerušení napětí
 • Vliv liberalizovaného trhu s elektřinou a působení státních kontrolních orgánů na kvalitu a kontinuitu dodávky elektřiny.
 • Příčiny na straně dodavatelů a odběratelů vedoucí ke snižování kvality, součinností hlavních partnerů při zajišťování kvality.
 • Zkušenosti a zajímavé výsledky měření z průmyslových a distribučních sítí.
 • Vliv rozptýlené výroby elektrické energie na kvalitu dodávky.

 


 ©ERU
Poslední aktualizace: 27. 08. 2018