Konference ERU

Odborné konference zaměřené na energetické rušení

v průmyslových a distribučních sítích

(Harmonické, kolísání napětí, nesymetrie a impulzní rušení...)

 

Nové téma konference ERU 2018 bude:

 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA V NASTUPUJÍCÍ ELEKTROMOBILITĚ

 

 

 


Domů
Ke stažení
Minulé konference
Kontakt
Aktuality
Témata konferencí

PROGRAM KONFERENCE ERU 2004:

Úvodní slovo, historie a význam konferencí ERU.
I. blok - Normy a předpisy EMC

Garant: Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Měření krátkodobých poklesů a přerušení napětí - Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Současný stav definování termínů EMC - Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Meze změn napětí, kolísání napětí a flikru - Ing. Mgr. František Kudlička
Současné a připravované meze pro emisi harmonických proudu v sítích NN - Doc.Ing. Jaroslav Žáček, CSc., FEL ČVUT Praha


II. blok - Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení

Garant: Doc.Ing. Jan Žídek, CSc.

Stacionární distribuovaný systém monitoringu kvality elektřiny - ELCOM a.s., DVI
PAQNET - stacionární distribuovaný systém sběru a vyhodnocování měřených dat - ELCOM a.s., DVI
Metrologické aspekty monitoringu kvality elektřiny - ELCOM a.s., DVI
Nová řada analyzátorů kvality elektřiny BK-ELCOM v přenosném provedení - ELCOM a.s., DVI
Vliv zapojení vinutí třífázových transformátorů na vstupu usměrňovačů na tlumení harmonických - Ing. Oto Mareček, TES, s.r.o.
Vliv kvality napájecího napětí na eliminaci harmonických dvanáctipulzními zapojeními usměrňovačů - Ing. Stanislav Kocman, Doc. Ing.Václav Vrána, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
Vybrané problémy monitorování parametrů kvality v distribučních sítích - Ing. Blanka Bičovská, PhD., Ing. Josef Gavlas, Ing. Petr Krejčí, PhD., Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., Doc. Ing. Petr Vašenka, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava
III. blok -Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci

Garant: Ing. Jiří Holoubek

Kompenzační rozváděče nn v extrémně zkreslené síti - Ing. Drahoslav Žila, KOMPEL s.r.o.
Rizika spojená s volbou spínacích prvků kompenzačních zařízení vn vysokých výkonů - Ing. Josef Gebauer, ELCOM, a.s.
Zásady pro navrhování a provoz moderních kompenzačních zařízení vn - Ing. Jaroslav Pawlas, Ing. Jiří Holoubek, ELCOM, a.s.
Nejčastější příčiny poruch a havárií kompenzačních zařízení nn - Ing. Michal Kočtař, Ing. Zdeněk Grus
"Swinging choke" a frekvenční měniče ACS 550 - Ing. František Bernat, CSc., Ing. Naďa Pavelková
Vlivy krátkodobých poklesů napětí na činnost frekvenčních měničů - Prof. Ing. Václav Kůs, CSc., Doc. Ing. Karel Zeman, CSc., Doc. Ing. Petr Vašenka, CSc.
Praktické zkušenosti s provozem stupňovitě spínaných kompenzačních zařízení - Miloš Doubek, Ing. Jiří Hanzlík
IV. blok - Výkonová elektronika v energetice

Garant: Dr. Ing. Tomáš Bůbela

Rozbor činnosti a dimenzovaní kondicionéru z hlediska minimální energetické náročnosti - Prof. Ing. Dobrucký B., CSc. a kol., Žilinská univerzita
Posouzení vlivu filtrace výstupních napětí rezonančních a klasických měničů kmitočtu na celkové ztráty soustavy - Ing. Jan Dudek, Doc. Ing. Petr Chlebiš, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Polovodičový vysokonapěťový spínač kondenzátorů - Ing. Ctibor Petrů, CSc., EIS Praha
Bezkontaktní kompenzační vysokonapěťový spínač kondenzátorů EBKS - Dr. Ing. Tomáš Bůbela, Ing. Zdeněk Matoušek, ELCOM, a.s.
Kompenzace činného výkonu při nesouměrném trakčním napájení - Prof. Ing. Dobrucký B., CSc. a kol., Žilinská univerzita
V. blok - Impulsní a vysokofrekvenční rušení

Garant: Ing. Ivan Kabrhel, CSc.

Vysokofrekvenční rušení způsobené zařízením rozvodu vysokého napětí - František Ženožička, Severomoravská energetika, a.s., Jaroslav Vokálek EGÚ - Laboratoř vvn a.s.
Impulsní a tranzientní rušení v napájecích sítích - Ing. Ivan Kabrhel, EMCING®
VI. blok - Kvalita dodávky a odběru elektrické energie

Garant: Ing. Václav Vyskočil, CSc.

Souvislost mezi velikostí ztrát a kvalitou dodávané elektřiny v sítích nn - Doc. Ing. L. Pospíchal, CSc., M.Matějka, MEGA s.r.o., Ing. J. Man, JME, a.s.
Rušení kvality napětí krátkodobými poklesy, překročeními a přerušeními napětí - Ing. Václav Vyskočil, CSc.
Připojování univerzálních napájecích zdrojů (UNZ) pro zabezpečovací zařízení na veřejnou síť v železničních stanicích ČD s ohledem na zpětné vlivy harmonických - Ing. Vladimír Verzich, PhD., AŽD Praha s.r.o.
Šíření poklesů napětí v distribučních sítích - Ing. Radomír Turča, Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., FEI VŠB-TU Ostrava

Veškeré sborníky s jednotlivými příspěvky, včetně dalších zajímavých informací byly součástí CD-ROMu ERU2004. Tento CD-ROM získali všichni účastníci konference, další zájemci si ho za 400,- Kč (+19% DPH) mohou objednat zde. 


 ©ERU
Poslední aktualizace: 24. 08. 2018