Konference ERU

Odborné konference zaměřené na energetické rušení

v průmyslových a distribučních sítích

(Harmonické, kolísání napětí, nesymetrie a impulzní rušení...)

 

Nové téma konference ERU 2018 bude:

 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA V NASTUPUJÍCÍ ELEKTROMOBILITĚ

 

 

 


Domů
Ke stažení
Minulé konference
Kontakt
Aktuality
Témata konferencí

Objednejte si CD ERU 2006 a získáte nejenom všechny odborné příspěvky na konferenci, ale i přístup na neveřejné stránky a aktuálními informacemi.

Cena pouhých 500,- Kč (+19% DPH)

 Objednat CD ERU 2006

 

 

Fotografie z konference

 

 

Program konference ERU 2006

 

Úvodní slovo garanta konference

 

I. blok Normy a předpisy EMC                                        
Garant: Ing. Jaroslav Šmíd, CSc. smid.tanvald@volny.cz

Anotace

 

Třídy provádění měření podle připravované revize IEC 61000-4-30

Jaroslav Šmíd, Tanvald

 

Požadavky na odolnost zařízení proti přechodným jevům v rozvodné síti

Jaroslav Šmíd, Tanvald

 

Nová evropská směrnice EMC

Karel Künzel, Jaroslav Žáček – FEL ČVUT Praha

 

Normy týkající se problematiky NEMP

Libor Palíšek, Luboš Suchý, VOP-026 Šternberk, s.p.


II. blok Měření a vyhodnocování úrovní energetického rušení
Garant: Doc.Ing. Jan Žídek, CSc. jan.zidek@elcom.cz

Anotace

 

Metodika dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie v distribučních sítích

Pavel Santarius, Technická Univerzita VŠB Ostrava , Petr Vašenka, ČEZ Distribuce, a.s.

 

Vliv proudových rázů při zapínání velkých blokových transformátorů na ES

Oto Mareček, Miloš Kaška, TES s.r.o., Třebíč

 

Řešení havárií vn motorů v průmyslovém podniku

Zdeněk Peroutka, Tomáš Salon, Západočeská univerzita v Plzni, FEL KEV

 

Metodika měření rušivých konduktivních proudů na rychlovlaku Pendolino

Jan Žídek, Radomír Turča, ELCOM, a.s.

 

Obecné aspekty vyhodnocování harmonických a meziharmonických pro účely hodnocení kvality elektrické energie

Petr Bilík, Jan Žídek, ELCOM, a.s.

 

Metody vyhodnocování extrémních úrovní napětí pro účely hodnocení kvality elektrické energie

Petr Bilík, Jan Žídek, ELCOM, a.s.

 

Převodníky proudu

Ctibor Petrů, EIS Praha

 

III. blok Zdroje energetického rušení a prostředky pro jeho eliminaci
Garant: Ing. Jiří Holoubek jiri.holoubek@elcom.cz

Anotace

 

Odolnost světelných zdrojů různých konstrukcí na kolísání napájecího napětí

J. Drápela, Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

 

Dynamická kompenzace 62/69 MVAR, 22 KV pro elektrickou obloukovou pec

Holoubek J., Pawlas J., ELCOM, a. s., L. Vacula, Vítkovice Heavy Machinery, a. s.

 

Systém ochran vn spínaných kompenzačních rozváděčů

D. Žila, KOMPEL, s. r. o.

 

Interakce měničů kmitočtu a napájecí soustavy

V. Kůs, ZČU v Plzni, KEV

 

Použití odrušovacích filtrů, síťových a motorových tlumivek, sinusových filtrů

R. Jelínek, ELFIS spol s r. o.

 

Nové typy statických měničů kmitočtu VN a způsob potalčení jejich zpětných vlivů

N. Pavelková, ABB, s. r. o.

 

Výhody technicky správně řešené kompenzace

J. Hanzlík, M. Doubek, EMCOS, s. r. o.

 


IV. blok Výkonová elektronika v energetice
Garant: Dr.Ing. Tomáš Bůbela tomas.bubela@elcom.cz

Anotace

 

Štruktúry na báze SiC - nové možnosti, vlastnosti a uplatnenie

Róbert Šul, Žilinská univerzita

 

Posouzení vlivu pulzního usměrňovače na kvalitu napájecího napětí

S. Kocman, VŠB Technická univerzita Ostrava

 

H-I-L simulace pružných AC přenosových systémů

Dobrucký B., Krajčí M., Altus J, Žilinská univerzita

 

Strategie řízení třífázových aktivních usměrňovačů

P. Sedlák, ELCOM, a.s.

 

Výkonová elektronika v regulovaných kompenzačních zařízeních pro sítě vysokého napětí

J. Pawlas, ELCOM, a.s


 

V. blok Impulsní a vysokofrekvenční rušení
Garant: Ing. Ivan Kabrhel, CSc. emcing@volny.cz

Anotace


Koncept a řešení problémů EMC v rozvodnách vvn ČEPS, a.s.

Reimar, V., ČEPS a.s., Kabrhel, I., EMCING, s.r.o.

 

VI. blok Kvalita dodávky a odběru elektrické energie
Garant: Ing. Václav Vyskočil, CSc. vvyskocil@e-mega.cz

Anotace

Sledování a hodnocení parametrů kvality elektřiny, současné požadavky PPDS a CEER a očekávaný vývoj

K. Procházka, F. Kysnar, EnerGoConsult s.r.o. České Budějovice

Krátkodobé poklesy, přerušení a zvýšení napětí v sítích NN, 22 KV, 35 KV A 110 KV

V. Vyskočil, L. Pospíchal, MEGA Brno, s.r.o., P. Černý, E-ON Distribuce, a,.s., Z. Hejpetr PRE Distribuce, a.s., V. Portych ČEZ Distribuce, a.s.

Výsledky dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie v distribučních sítích

B. Bičovská, P. Santarius, R. Velička, J. Gavlas, P. Krejčí, VŠB – Technická univerzita Ostrava, P. Vašenka, ČEZ Distribuce, a.s.

Univerzální monitor MEg40 a archivace jeho dat

Ladislav Pospíchal, MEGA Brno, s.r.o.

 

 


 ©ERU
Poslední aktualizace: 24. 08. 2018